Oostzijde 355 / 1508 EP Zaandam / info@maartjedros.nl / +31(0)6 28 69 68 15

CONTACT

ONTWERP

ONDERZOEK

LINKS

CV

Ons bureau is gespecialiseerd in ontwerpen voor de publieke ruimte. We passen nieuwe technieken toe om tot duurzame oplossingen te komen voor locatie specifieke vragen. Onze kracht ligt in het analyseren en vertalen van complexe vraagstukken voor gebieden waar veelal uiteenlopende gebruikersgroepen een plek delen. Heeft u speciale inrichtingvraagstukken? Wij denken graag met u mee!

De afgelopen jaren zijn we samen met collega's en studenten druk geweest met veel hele leuke en uiteenlopende projecten voor provincies, gemeentes en het bedrijfsleven. Sommige direct betrokken bij de ontwikkelingen van een gebied of een inrichting, andere die meer via hun analyse of werkwijze inzicht geven in de manier waarop we onze omgeving gebruiken en vormen. Hieronder vindt u meer beeld en uitleg over onze projecten. Heeft u vragen? Neem graag contact met ons op!

Jut een Product / Pokkenwagen

Maartje Dros - Jut een Poduct

Voor Jut een Product herwaarderen we het eilands eigen ambacht ‘jutten’. Grondstoffen die lokaal voorhanden zijn verwerken en gebruiken we, al experimenterend, als basis voor hoogwaardige materialen en producten.

Op onze mobile productiewagen, de Pokkenwagen, kunnen we lokale grondstoffen omzetten tot hoogwaardig materiaal. Het productieproces is kleinschalig en open opgesteld, zodat het publiek zelf deel kan nemen aan de verschillende fases van het proces. Na het jutten gaan we het materiaal drogen, shredderen, zeven en omzetten tot materiaal voor de 3Dprinter, waarmee we een nieuw product kunnen printen.

Maartje Dros - Jut een Poduct

Maartje Dros - Jut een Poduct

Maartje Dros - Jut een Poduct

Maartje Dros - Jut een Poduct

Maartje Dros - Jut een Poduct

Jut een Product met de Pokkenwagen,Texel (nh)

Meer informatie: www.jutproduct.com, In samenwerking met Eric KLarenbeek, Jesse van Overmeren, Marije van Overmeren.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Castellum Fectio

Maartje Dros - Fectio

Castellum Fectio, Fort Vechten, Utrecht

Onder de glooiing van het landschap ten westen van Fort Vechten bevindt zich één van de rijkste vindplaatsen uit de romeinse tijd in Noordwest-Europa, Romeins Castellum Fectio. De kennis van het romeinse verleden van Vechten is sinds de 16de eeuw sterk toegenomen en is ook vandaag de dag nog aan veranderingen onderhevig. Het ontwerp van de visuele en ruimtelijke communicatie hebben we via werkelijk gevonden materiaal, 3D scans van originele vondsten, grafische elementen en teksten vormgegeven. Het brengt belangrijke momenten uit de opgravingsgeschiedenis van fectio in kaart. Het ontwerp toont op 5 locaties op de plint hoe de archeologie zich heeft geprofessionaliseerd in het documenteren en determineren van vondsten. Tegelijkertijd wordt hiermee inzichtelijk gemaakt hoe de kennis is vergaard over de verschillende bouwfases van het castellum en een tipje van de sluiter opgelicht over het dagelijks leven van de romeinse soldaten en de burgerbevolking. Door met werkelijk geraapt en gevonden materiaal te ontwerpen kan de bezoeker zelf onderdeel uitmaken van de kennisvergaring van deze rijke vindplaats.

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Maartje Dros - Fectio

Castellum Fectio, Fort Vechten, Utrecht

Maartje Dros - Fectio

Samples voor Castellum Fectio, Museum Kranenburgh, Bergen

In opdracht van Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Museum Fort Vechten, Dienst Landelijk Gebied. Ontwerp; Studio Eric Klarenbeek, Francois Lombarts. Landschappelijk ontwerp; Parklaan Architecten. Met dank aan Rien Polak en Wout Hoogendijk.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Kijk op Kogerveld

Maartje Dros - Kogerveld

Maartje Dros - Kogerveld

Maartje Dros - Kogerveld

In de maak: Kijk op Kogerveld

Vanuit nieuwe technieken, lokale samenwerking en het inzetten van afvalstromen van de Zaanse industrie tot hernieuwde grondstoffen voor ontwerpen komen we tot een herinrichting van bedrijventerrein Kogerveld.

In opdracht van Gemeente Zaanstad, i.s.m Tetrix College, Graaf Kunststoffen, Robotprinting, Nut and Bold, Eric Klarenbeek en Francois Lombarts, e.v.a.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Monument voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Monument NHW

Maartje Dros - Monument NHW

Monument NHW aan de Diefdijk te Spijk

Maartje Dros - Monument NHW

Maartje Dros - Monument NHW

Monument voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Monument voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgedragen aan de gemobiliseerde soldaten in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de periode 1914-1918. De nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie in de Nederlanse geschiedenis. Stroken land werden door middel van inundatie onbegaanbaar gemaakt voor de vijand. In opdracht van Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland, i.s.m 8Rbeton.

Maartje Dros - Monument NHW

Maartje Dros - Monument NHW

Scannen van soldaat voor Wachtpost, Spijk

^ ^ ^ ^ ^ ^

Speellandschap Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Speelpodium, Wildemanbuurt, Amsterdam

Maartje Dros - Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Maartje Dros - Wildeman

Makersfestival, Wildemanbuurt, Amsterdam

Samen met buurtbewoners en kinderen hebben we tijdens workshops in samenwerking met de Beach, een ontwerp gemaakt voor een speelpodium en een serie zitbankjes voor speeltuin Veldzicht in Amsterdam West. Om het ontwerp zo dicht mogelijk bij het beeld en de intenties van de kinderen te houden dient 3Dscannen van de maquette, digitaal Kleien voor de klimhandvatten en 3Dprinten de mogelijkheid om directe resultaten van kinderen te vertalen naar het gebouwde object.

Tijdens het Makersfestival ontwierpen we samen met Eric Klarenbeek ook de klimhandvatten, die digitaal werden gekleid en uitgeprint met een 3d-printer. Zowel de ouders en kinderen werkten gedurende het hele ontwerpproces mee, van schetsontwerp tot uitvoering. Ontwerper Breg Hanssen bouwde het speelobject en werd geholpen met verven door buurtvaders en hun kinderen.

In opdracht van the Beach, Stadsdeel Nieuw-West en Gemeente Amsterdam.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Jan Blankenpad

Maartje Dros - Jan Blankenpad

Maartje Dros - Jan Blankenpad

Maartje Dros - Jan Blankenpad

Jan Blankenpad, Everdingen

Het Jan Blankenpad is een educatieve en interactieve route door de uiterwaarden en over de dijk tussen de waterlinieforten Werk aan Het Spoel en Fort Everdingen en leidt sinds 2013 langs twaalf ‘Momenten van Waterkracht’. Op robuuste bielzen vind men gemarkeerde beeldverhalen die wij voor stichting Honswijk-Everdingen ontwierpen. De verhalen verbeelden de rol van het water en de natuur in het rivier- en waterlinielandschap. Hiervoor maken we gebruik van ‘rubbing’, het handmatig afwrijven van informatie, die wordt gecombineerd met de informatievoorziening via QR-codes.

In opdracht van Stichting Honswijk Everdingen, Chris Will en Bert van Holst.

^ ^ ^ ^ ^ ^

GSP

Maartje Dros - Groepsschuilplaats Everdingen

Groepsschuilplaats, Everdingen (in proces)

Het restant van een nooit afgemaakte schuilplaats wordt toegankelijk gemaakt als uitzichtpunt door een deel van de gietmallen terug te brengen. De mallen worden voorzien van informatie over de bouwperiode van groepsschuilplaatsen in 1940.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Broekse Sluis

Maartje Dros - Broekse Sluis

Broekse Sluis, Spijk (in proces)

Een landschappelijke ingreep en landmark voor het gebied rondom de Broekse Sluis aan de verdedigingslinie van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. We stellen een afbakening van de grens voor door middel van slagbomen en een wachthuis. De voormalige sluiswachterswoning wordt ingezet als informatiedrager, ontmoetingsplek en monument. Het huis staat hierbij symbool als drager van herinneringen. Op de wanden kan men de persoonlijke verhalen van de mensen ten tijde van de Mobilisatie teruglezen ter aanvulling op de reeds aanwezige informatie over de feiten van landsverdediging aan de bestaande fiets- en wandelroute.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Meubilair voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Liniemeubilair is speciaal ontworpen voor iedereen die actief is in het gebied van de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie. De collectie bestaat uit meubilair voor in en om de forten, voor buiten in het inundatiegebied, de schootsvelden en routes, ofwel voor alle gebruikers, beheerders en ondernemers langs de linie. 

Het meubilair is gebaseerd op historische gegevens, achterhaald door speurwerk in archieven en op forten. Uit documentatie van 1890 bleek dat er al eerder een serie standaard meubilair is ontworpen. Hiervoor waren strikte regels opgesteld voor constructie, materiaalgebruik en behandeling. Het waren sterke en praktische meubels, die zich kenmerkten door hun sobere, utilitaire en terughoudende vormgeving.

Het nieuwe meubilair houdt zich aan dezelfde regels. De oorspronkelijke ontwerpen zijn met de nieuwste technieken en materialen omgevormd tot gebruiksvriendelijke, comfortabele meubels en daarmee aangepast aan het verblijf en gebruik van de hedendaagse recreant of ondernemer. De productie van het meubilair wordt zoveel mogelijk bij ondernemers in het gebied ondergebracht en ze zijn ook vrij van rechten voor particulieren.

In opdracht van Ministerie DLG en Projectbureau NHW/ Website meubilair.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Tijdsreizigers

Maartje Dros - Speelbos Nieuw Wulven

Maartje Dros - Speelbos Nieuw Wulven

Maartje Dros - Speelbos Nieuw Wulven

Tijdsreizigers, Speelbos Nieuw Wulven, Houten

De geschiedenis van het gebied komt tot leven in de uitvergrote versie van het Romeinse masker dat op deze plek gevonden werd, het betonnen periscoophuis en de schietmuur, die zowel verwijst naar de middeleeuwse vestiging als de recentere Nieuwe Hollandse Waterlinie. De inrichting van het speelbos werd mede ontworpen door Eric Klarenbeek en Sergio Davila.

Maartje Dros - Navigatie Tijdsreizigers

Maartje Dros - Navigatie Tijdsreizigers

Naast het interieur van Speelbos Nieuw Wulven hebben we bewegwijzing en navigatiekaarten ontworpen, waar beeldbewerkingen, historische afbeeldingen en tekeningen van kinderen uit de omgeving in verwerkt zijn. Zo zijn verschillende fases in de historie samengebracht met de overgebleven relikwieën en kwaliteiten van het gebied op dit moment. Door gebruik te maken van kindertekeningen is de omgeving op een speelse manier, realistisch in kaart gebracht.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Motel Out of the Blue

Maartje Dros - Motel Out of the Blue

Maartje Dros - Motel Out of the Blue

Motel Out of the Blue, Ijburg, Amsterdam

Tijdens de bouwvakvakantie werd in de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg op de bouwplaats van woonblok 18 een tijdelijk hotel en congresruimte Motel Out of the Blue ingericht. Waar straks huizen en een centrum voor vrije tijd gevestigd zal zijn, werd een volledig hotel ingericht uit steigermateriaal. Compleet met conferentieruimtes, bibliotheek, restaurant en 50 één- of tweepersoonskamers. Dit unieke instant hotel was onderdeel van Out of The Blue, het slotprogramma van het vierjarige kunstproject Het Blauwe Huis wat eind 2009 haar deuren sloot. I.s.m Francois Lombarts.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Bouw Hek Werk

Maartje Dros - Bouw Hek Werk

Maartje Dros - Bouw Hek Werk

Bouw Hek Werk, Delftwijk, Haarlem

Een transparante vormgeving in plaats van een dichte afscheiding en de toegangspoort maakt het mogelijk van de twee werelden af en toe één te maken. De toegankelijkheid voor zowel de buurt als de bouwvakkers ligt bij de sleutelbeheerders en de makers van het hekwerk die ze beide zijn. Alleen wanneer beide openstaan voor een ontmoeting kan de poort geopend worden.

In opdracht van Ymere, met dank aan Slokker Bouwgroep.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Interval

Maartje Dros - Interval

Interval, Rotterdam

Tijdelijke invulling van een braakliggend terrein. Ontwerptraject bestaande uit onderzoek naar bestaande speelpleinen in Rotterdam Noord en workshops met buurtjongeren als onderdeel van Face Your World van Jeanneworks.

Voor Jeanneworks en Com-wonen met François Lombarts

^ ^ ^ ^ ^ ^

Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Maartje Dros - Retreats

Retreats, Shedhalle, Zurich (CH)

Retreats onderzoekt de grens tussen de publieke en private plek, tussen zijn, werken en slapen. De serie is het resultaat van een zoektocht naar intimiteit in bestaande architectuur en openbare ruimte. In een tiental installaties die als gastenverblijf functioneren tijdens het symposium Versammlung bieden we een onderkomen die je zelf kunt creëren met minimale middelen tot een complete opzichzelfstaande werk/slaap unit. De serie functioneert als gastenverblijf tijdens van de expositie en het symposium in Shedhalle, Zurich.

Met Francois Lombarts voor Faculty of Invisibility.

^ ^ ^ ^ ^ ^

City Dog Adventure

Maartje Dros - Sunday Adventure Club

Maartje Dros - Sunday Adventure Club

Maartje Dros - Sunday Adventure Club

Maartje Dros - Sunday Adventure Club

sunday adventure club maartje dros

City Dog Adventure, Amsterdam

De City Dog Adventure onderzocht tijdens Experimenta Design hoe de speelruimten van de stad door zowel honden en hun eigenaars als peuters, skaters en joggers kan worden gedeeld. Het voorwerp wordt naast trainingsbaan gebruikt als speelobject door scholieren en als trainingshulpmiddel door stadsbewoners. De elementen van de City Dog Adventure kunnen in iedere gewenste orde en lengte worden gecombineerd tot een object dat past bij zijn omgeving.

SKOR, Ester v.d. Wiel, OBS de Parel en de Pool, Kynologen Club Amsterdam, Opdrachtgever: Sunday Adventure Club Deelgemeente Amsterdam Centrum.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Faction Factory

Maartje Dros - Faction Factory

Maartje Dros - Frederik Molenschot - Faction Factory

Maartje Dros - Breg Hanssen - Faction Factory

Faction Factory, Hofwijk, Zaandam

In de wijken Slachthuisbuurt en Hofwijk, ontwikkelingswijken van Zaandam, zijn veel ongedefinieerde openbare ruimten en te weinig ontmoetingsplekken volgens bewoners. In opdracht van Gemeente Zaandam hebben we samen met de buurt de Faction Factory geïnitieerd en georganiseerd. Een platform voor buurtbewoners, ontwerpers en lokale (ambachtelijke) bedrijven in de Zaanstreek die samen tot locatie specifieke voorstellen voor recreatie en ontmoetingsplekken komen.

Door middel van discussies, rondwandelingen, enquêtes en workshops zijn de ontwerpers samen met buurtbewoners tot voorstellen gekomen voor objecten die tijdelijk door de wijk verspreid zijn. Tijdens dit evenement is de eerste aanzet gemaakt voor het Windlicht van Eric Klarenbeek, getoont op de World Expo 2010 Shanghai, en de mobiele ‘kruiwagenkeuken’ van Frederik Molenschot. Breg Hanssen ontwierp een bank volgens de oude principes en houtverbindingen van de molenbouw in de Zaanstreek, Bank voor de Wind, vervaardigd door de jongeren van de naastgelegen werkplaats van Stichting Samen Thuis. De Faction Factory is georganiseerd door Eric Klarenbeek en Maartje Dros, met ontwerpteam Joeke Beenhakker, Breg Hanssen, Marjolein Houben, Frederik Molenschot. De film is gemaakt door Anne-Marie Dros.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Pixelpoort

Maartje Dros - Pixelpoort

Maartje Dros - Pixelpoort

Pixelpoort, Zaandam

Ontwerp voor een fietstunnel in Zaandam, de Pixelpoort. Waar het gebruik van een palet van felgekleurde vierkante tegels de mogelijkheid leverde om een sterk vergrote computerachtige afbeeldingen te maken, waarbij iedere tegel van 10 bij 10cm met één pixel overeenkomt.

Alle inwoners van Zaandam kregen de gelegenheid hun eigen visie op Zaanstad te tekenen op de interactieve website pixelpoort.nl. Meer dan 800 Zaankanters hebben destijds online een tekening gemaakt en uiteindelijk hebben we een selectie van inzendingen aaneengeregen tot één beeld.

Met Overtreders-W.

^ ^ ^ ^ ^ ^

 

ONDERZOEK

Kansen voor de Zaancorridor

Maartje Dros - BNA Zaancorridor

Maartje Dros - BNA Zaancorridor

Maartje Dros - BNA Zaancorridor

Kansen voor de Zaancorridor voor BNA Onderzoek (afbeeldingen bron; BNA)

BNA onderzoek organiseert samen met de Provincie Noord-Holland, NS, Vereniging Deltametropool, TU Delft en Gemeente Zaanstad een ontwerpstudie die de mogelijkheden op het gebied van ‘transit oriented development’ op en rondom een aantal stations langs de Zaancorridor onderzoekt. In samenwerking met architecten Stephan Schagen en Dingeman Deijs en ontwerper Eric Klarenbeek doen we voorstellen voor toekomstige ontwikkeling rondom knooppunt en station Kogerveld te Zaandam.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Kijk op Kogerveld

Maartje Dros - Kijk op Kogerveld

Maartje Dros - Kijk op Kogerveld

Visieboek Kijk op Kogerveld

In opdracht van Gemeente Zaanstad werkten we een visie en ideeënboek uit voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Kogerveld. Vanuit buurtonderzoek, veldwerk en historisch onderzoek, kwamen we tot een lijst van aanbevelingen, die vanuit een herwaardering van bestaande kwaliteiten van het gebied de mogelijkheden visualiseren om de visie, identiteit en profilering van bedrijventerrein Kogerveld te versterken en te verduurzamen. Onderdeel hiervan was een ontwerptraject en presentatie van de studenten van de AKI ArtEZ Enschede.

Maartje Dros - Kijk op Kogerveld

Werkbericht voor Kijk op Kogerveld i.s.m studenten AKI ArtEZ Enschede

^ ^ ^ ^ ^ ^

Visieboek Nieuwe Hollandse Waterlinie

Maartje Dros - Visie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Visieboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Visieboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie is gebaseerd op historische gegevens, achterhaald door speurwerk in archieven en op forten. Uit documentatie van 1890 bleek dat er al eerder een serie standaard meubilair is ontworpen. Hiervoor waren strikte regels opgesteld voor constructie, materiaalgebruik en behandeling. Het waren sterke en praktische meubels, die zich kenmerkten door hun sobere, utilitaire en terughoudende vormgeving.

> download pdf

^ ^ ^ ^ ^ ^

Schuilkaart

Maartje Dros - Schuilkaart

Maartje Dros - Schuilkaart

Schuilkaart, Eindhoven

Op deze kaart zijn de daadwerkelijk kortste wandelroutes tussen de informatiepunten van de Dutch Design Week 2009 weergegeven. De routes lopen over een denkbeeldige hemelsbreed getrokken lijn van informatiepunt naar informatiepunt, dwars door de stad, langs spoorlijnen, industriegebieden en woonwijken van Eindhoven. Op de routes zijn de plekken aangegeven waar de architectuur van de stad bescherming biedt. Bezoekers van de Dutch Design Week kunnen deze plekken gebruiken als ze tijdens het lopen de behoefte hebben aan beschutting, de noodzaak voelen om te schuilen, of een rustplek zoeken.

Deze kaart is een poging om de stad op een andere wijze te ervaren. Het is een uitnodiging om van de gebruikelijke routes af te wijken, en om de ruimtelijke kwaliteiten vanuit het gebruik te ervaren. De basis van de kaart is de gebouwde omgeving: gevels, wanden, afscheidingen, overkappingen, luifels, nissen en onderdoorgangen. De op de kaart aangeduide zitplekken kunnen bankjes zijn, maar ook lage muurtjes, trappen of verhogingen in de ondergrond. De camera’s zijn niet toegevoegd vanwege de suggestie van veiligheid, maar omdat de controlerende werking de potentie van een plek inperkt. Deze kaart komt voort uit de overtuiging dat er in een stad altijd ruimte moet zijn voor buitenregulier gebruik.

De registraties voor deze kaart zijn gemaakt op 28, 29 en 30 september 2009. Aangezien de stad op een aantal plekken op de routes in ontwikkeling is, kan het zijn dat er sindsdien veranderingen hebben plaatsgevonden. Met Jozua Zaagman.

^ ^ ^ ^ ^ ^

ID#5

id5

ID#5

Vergelijkend onderzoek naar fenomenen in de publieke ruimte van het dorp Calaf, de middelgrote stad Manresa en Barcelona(SP). Doormiddel van lange wandelingen zijn fenomenen van de publieke ruimte in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Dit heeft tevens geleid tot de publicatie Handwrittentexts Manresa/Calaf en de tentoonstelling BarriBarcelona en tijdens de expositie Trickers Tricked in het Van Abbe Museum Eindhoven.

^ ^ ^ ^ ^ ^

Walked Lines

Maartje Dros - Tricksters Tricked

Walking Lines, van Abbe Museum, Eindhoven

Op het eerste gezicht lijkt Walked Lines onderdeel van de tentoonstelling Tricksters Tricked van het Van Abbe Museum Eindhoven, een verzameling witgekleurde A4’tjes met hier en daar wat lijnen en stipjes. Als je beter kijkt zie je dat het plattegronden zijn, maar dan zonder straten en gebouwen. De lijnen representeren de door de onderzoekers gelopen of gefietste routes en de stipjes staan voor bepaalde plekken, uiteenlopend van bordelen en illegale banken tot parken en bezienswaardigheden. Door op deze manier uiteenlopende steden met elkaar te vergelijken, laten de ontwerpers zien hoe onze beleving van een stad van tevoren bepaald is. Fietsen gebeurt op de daarvoor aangegeven paden, picknicken in de daarvoor aangelegde parken. Alles is planmatig ingericht, waardoor de manier waarop je een stad bezoekt al helemaal is uitgestippeld zonder dat je daar enige invloed op hebt gehad. (door Kim Hoefnagels)

Tijdens de Dutch Design Week hebben we samen met Jozua Zaagman en Jacqueline Schoemaker en Maartje Dros een workshop en presentatie georganiseerd onder de titel "What is Eindhoven?”

^ ^ ^ ^ ^ ^

Waste Trace Place

Maartje Dros - Waste Trace Place

Maartje Dros - Waste Trace Place

Waste Trace Plaee, Euregio Maas-Rijn (BE,NL,DU)

Inventarisatie van afvalcontainers en picknicksets op alle tankstations in de Euregio Maas-Rijn, getoont tijdens Kunsttour 2008 in Maastricht.

^ ^ ^ ^ ^ ^

À propos d'une carte à faire

Maartje Dros - a propos d une carte a fair

À propos d'une carte à faire, Euregio Maas-Rijn (BE,NL,DU)

Alternatieve kaart van de Euregio Maas-Rijn door de onderzoeksgroep Traces of Autism (TOA). TOA is een onderzoeksgroep actief in het Design Departement aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Zij inventariseerden, vaak op een zeer fysieke manier, de publieke ruimte van de Euregio Meuse-Rhine. Dat resulteerde in een alternatieve kaart van de Euregio. De kaart ‘A propos d’une carte à faire’ kwam tot stand aan de hand van een definitie de publieke ruimte, het boek ‘Oeuvres’ van Fernand Deligny, een tekst over de omschrijving en wettelijke context van de Euregio, kopieën van andere kaarten en lange auto-, fiets- en wandeltochten in de regio. Tijdens de tentoonstelling PLACE@SPACE getoont.

Met Wim Cuyvers (BE), Maartje Dros (NL), Jayme Yen (US), Jozua Zaagman (NL), Jacqueline Schoemaker (NL).

^ ^ ^ ^ ^ ^

Contact

MAARTJE DROS / ontwerp en onderzoek landschap en publieke ruimte
Oostzijde 355 / 1508 EP Zaandam / info@maartjedros.nl / +31(0)6 28 69 68 15

^ ^ ^ ^ ^ ^

 

Curriculum Vitae

Maartje Dros (Texel, 1980) is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven bij de afdeling Man and Public Space en heeft een onderzoeksperiode aan de Jan van Eyck Academy voltooid. Naast haar studiowerkzaamheden als ontwerper en onderzoeker publieke ruimte geeft ze les op de afdeling Art en Crossmedia Design aan de Artez Enschede en maakt ze deel uit van kunstcommissie Bergen.

CV Maartje Dros

^ ^ ^ ^ ^ ^

Links

Eric Klarenbeek
Francois Lombarts
Jacqueline Schoemaker
Jozua Zaagman
Overtreders-W
Wim Cuyvers

DEZEEN City Dog Adventure
DEZEEN Motel Out of the Blue

^ ^ ^ ^ ^ ^